Piráti Střední Čechy: menu
Lenka Kozlová
František Kopřiva

Student elektrotechniky, copywriter, aktivista

Lenka Kozlová

Vychovatelka

Denys Luksík

Student ekonomie, fotbalový trenér

Vladimír Šebor

Živnostník, správce datových sítí, aktivista

Dominika Michailidu

Výtvarnice, designérka, aktivistka


Lenka Kozlová

Vychovatelka

Lenka Kozlová

Členkou Pirátské strany jsem se stala v červnu roku 2012, registrovaným příznivcem jsem byla jen krátce. Dávno před tím, jsem se stala členkou ODS a založila jsem MO ODS, moje členství trvalo jen asi rok, po rozštěpení ODS, kdy se z části strany stala Unie svobody, jsem svoje členství ukončila. Před tím, ani potom jsem se v žádné politické straně neangažovala, dokud jsem nevstoupila k Pirátům, které vidím jako nadějnou stranu mající potenciál změnit, dle mého, zoufalou situaci na politické scéně ČR a její program je mi víc než blízký.

V profesním životě jsem prošla několika zaměstnáními, nejcennější zkušenosti z počátku kariery mám z pětiletého období působení ve funkci samostatného provozního technika v DP HMP METRO. Tam jsem se musela naučit, jak spoustu technických záležitostí, tak pracovat s podřízenými a vést kolektiv. Po přestěhování z Prahy a po mateřské dovolené jsem byla nucena úplně změnit obor. Vybrala jsem si vychovatelství a doplnila jsem si vzdělání – DPS na UK /gymnasium jsem už měla za sebou/. Pracovala jsem 13 let jako vychovatelka v dětském domově. Tuto profesi zastávám dodnes, jen v jiném zařízení a moje práce mě stále baví.

V březnu 2014 jsem iniciovala založení MS Piráti Příbram, kde jsem stala místopředsedkyní, byla jsem zvolena do Republikového výboru a do předsednictva oblastního sdružení SČK. Nyní jsem předsedkyní krajského sdružení SČK a znovu členkou RV.

Poprvé jsem za Piráty kandidovala v krajských volbách 2012. Podílela jsem se na kampani ve volbách do PS v roce 2013. V roce 2014 jsem byla koordinátorem kampaně do EP v SČK. Piráti se zkrátka časem stali nezanedbatelnou součástí mého života.

Mám jedno dospělé dítě. V osobním životě se zajímám o hudbu – napříč žánry, film a výtvarné umění , divadlo - na ochotnické platformě, jsem aktivně provozovala 8 let. Nejstarší zálibou je čtení, na které, bohužel, v poslední době mnoho času nezbývá.


Napsal:

↑ Nahoru ↑